Artık yurtdışına ihracat yapmak Türkiye içinde iş yapmak kadar kolay bir hale geldi. ASE olarak bizim görevimiz de siz müşterilerimizi bu kolaylığa firmamız güvencesi ile ulaştırmak.

150 kg ve 7500 Euro değerini geçmeyen, kati ve satış amacıyla yapılan (ticari olan), farklı bir rejimi gerektirmeyen ihracat işlemleri Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile ASE Express tarafından yapılabilmektedir. 

 Yürürlükteki Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğİ ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 126. Maddesi: 

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar 

 MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.

Daha detaylı bilgi için tıklayın

ETGB Beyanı ile yapılan ihracatların KDV iadesi için örnek dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz

İletişim Formu