• Şirket bünyemizde bulunan Gümrük Müşavirlerimiz, Gümrük Müşavir yardımcılarımız ve tecrübeli yöneticilerimizden oluşan,alanında uzman, deneyimli kadromuzla tüm gümrük işlemlerinizde son teknolojiyi kullanıyor, güvenilir ve sürekli hizmetler veriyoruz.

 

 • Her türlü dış ticaret ve yatırım danışmanlığı, yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme ve mevzuat desteği,
 • Gümrük mevzuatı ile ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde müşavirlik hizmeti sunulması, aydınlatıcı nitelikte çözüm önerilerinin paylaşılması,
 • İthalat ve ihracat öncesi mevzuat ve maliyet analizlerinin yapılması, hızlı şekilde sonlandırılması ve maliyet avantajlarının sağlanması,
 • İthal lisansları, kontrol belgeleri, yatırım teşvik belgeleri, ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sunulması,
 • İthalat işlemlerinde entegrasyon,
 • Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) tespiti, bağlayıcı tarife alımları,
 • Yatırım teşvik belgelerinin alınması, revize edilmesi ve kapatılması,
 • Dahilde işleme izin belgesine ilişkin projelerin hazırlanması, izin alınması, takip ve kapatılması,
 • Hariçte işleme izin belgesine ilişkin projelerin hazırlanması, izin alınması, takip ve kapatılması,
 • Geçici çıkış, geçici kabul işlemleri,
 • Ata karnesi işlemleri,
 • Menşe tespiti, bağlayıcı menşe alımları,
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika uygulamaları,
 • Transit ticaret işlemleri,
 • Teminat işlemlerinde teminatların yatırılması, takip ve geri alım işlemleri,
 • Yeniden ihracat işlemleri,
 • Devlet destekleri danışmanlığı,
 • Geri gelen eşya işlemleri,
 • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve onaylanmış statü belgelerinin başvuru ve sonlandırma işlemlerinin takibi,
 • Gümrüklü, gümrüksüz antrepo ve depolama çözümleri ile yurtiçi nakliye organizasyonu.

İletişim Formu